Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 272 414 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

DZIAŁ 1

piątek, 06 listopada 2009 13:16
DZIAŁ 1
BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU

Podziel się
oceń
123
35

komentarze (24) | dodaj komentarz

1. BIOLOGIA JAKO NAUKA

piątek, 06 listopada 2009 13:37
1. BIOLOGIA JAKO NAUKA


Biologia - pochodzi od dwóch greckich słów: bios - życie i logos - słowo. Nauka to bada życie we wszystkich jego przejawach. Istoty żywe mają cechy, które umożliwiają ich odróżnienie od przedmiotów. Należa do nich:
- budowa komórkowa - wszystkie organizmy, niezależnie od rozmiarów, są zbudowane z komórek;
- wzrost i rozwój - pierwszy proces umożoliwia organizmą zmianę wielkości i masy ciała, drugi obejmuje wszystkie zmiany, jakie zachodzą w ciągu ich życia;
- ruch - umożliwia zwierzętom przemieszczanie się, a roslinom, na przykład kierowanie liści w stronę słońca;
- reakcja na bodźce - takie jak światło i dźwięk, umożliwia organizmom przystosowanie się do zmian zachodzących w środowisku;
- odżywianie się - czyli dostarczanie organizmowi składników pokarmowych;
- oddychanie - które polega na uwalnianiu z pokarmu energii potrzebnej organizmom do życia;
- wydalanie - które polega na usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji powstających w komórkach;
- rozmnażanie się - czyli zwiększanie liczby organizmów tego samego gatunku.


POZIOMY ORGANIZACJI ŻYCIA I NAUKI BIOLOGICZNE:

związki chemiczne - biochemia
komórka - cytologia
tkanki - histologia
narządy - anatomia, morfologia, fiziologia
układy narządów - anatomia, morfologia, fiziologia
organizm - anatomia, morfologia, fiziologia
organizm+organizm=środowisko - ekologia
dziedziczenie cech - genetyka


Metoda naukowa
- sposób postępowania doprowadzaiący do rozwjązania problemu badawczego.


ŚCIŚLE OKREŚLONY SCHEMAT METODY NAUKOWEJ:

OBSERWACJA → PROBLEM BADAWCZY → HIPOTEZA → DOŚWIADCZENIE → ODRZUCENIE LUB POTWIERDZENIE HIPOTEZY → WNIOSEK

Podziel się
oceń
142
52

komentarze (31) | dodaj komentarz

2. KOMÓRKOWA BUDOWA ORGANIZMÓW

piątek, 06 listopada 2009 14:46
2. KOMÓRKOWA BUDOWA ORGANIZMÓW

Komórka - jest najmniejszą strukyurą budującą organizm, która ma wszystkie cechy istoty żywej.


RÓŻNORODNOŚĆ KSZTAŁTÓW KOMÓREK:

Męska komórka płciowa - plemnik
- ma długą wić. Umożliwia ona plemnikowi dotarcie do żeńskiej komórki płciowej, czyli komórki jajowej.

Komórka jajowa - ma kształt kuli. wypełniają ja substancje zapasowe, które umożliwiają rozwój organizmu potomnego.

http://invitrogmw.pl/img2/d1.jpg

Komórki nabłonka - mają regularny kształt. Dzięki temu nie ma między nimi wolnych przestrzeni.

http://interbuda.eduseek.interklasa.pl/sandomierz/jpg/n3.jpg

Komórka nerwowa - jest zaopatrzona w długie wypustki, którymi łączy się z innymi komórkami i przekazuje do nich impulsy nerwowe.

http://www.edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys10508.jpg

 

BUDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ

 

BUDOWA KOMÓRKI ROŚLINNEJ

 

BUDOWA KOMÓRKI BAKTERII

 

Chityna - to wytrzymały materiał budulcowy, który jest głównym składnikiem pancerzy stawonogów, na przykład owadów.

 

 

 

 


Podziel się
oceń
106
37

komentarze (41) | dodaj komentarz

3. SYSTEMATYCZNY PODZIAŁ ORGANIZMÓW

piątek, 06 listopada 2009 15:07

3. SYSTEMATYCZNY PODZIAŁ ORGANIZMÓW

Systematyka - dziedzina biologii której zadaniem jest opisywaniem organizmów, nadawanie im nazw, podział na grupy i szukanie pokrewieństwa między nimi.


Systematyki klasyfikacji:
- sztuczny ( oparty na zewnętrznym podobieństwie )
- naturalny ( uwzględniający pokrewieństwo między organizmami )


Jednostki systematyczne + przykład:

KRÓLESTWO: zwierzęta                                        
TYP: strunowce                                               
GROMADA: ssaki                                                    
RZĄD: drapieżne                                                     
RODZINA: niedźwiedziowate                               
RODZAJ: niedźwiedź                                              
GAUNEK: niedźwiedź brunatny                               

KRÓLESTWO: roślin
GROMADA: nagonasienne
KLASA: iglaste
RZĄD: sosnowce
RODZINA: sosnowate
RODZAJ: sosna
GATUNEK: sosna pospolita 

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY

LICZNA KOMÓREK

JĄDRO KOMÓRKOWE

ŚCIANA KOMÓRKOWA

SPOSÓB ODŻYWIANIA

BAKTERIE

jednokomórkowe

substancja jądrowa w formie zwiniętych nici

występuje

Cudzożywne, rzadziej samożywne

PROTISTY

Jedno- lub wielo- komórkowe

Występuje

Występuje u niektórych gatunków

Samożywne lub cudzożywne

GRZYBY

Jedno- lub wielo- komórkowe

Występuje

Występuje, zbudowana z chityny

Cudzożywne

ROŚLINY

Większość wielokomórkowych

Występuje

Występuje, zbudowana z celulozy

Samożywne

ZWIERZĘTA

wielokomórkowe

występuje

brak

Cudzożywne
Podziel się
oceń
148
23

komentarze (35) | dodaj komentarz

DZIAŁ 2

piątek, 06 listopada 2009 15:22
DZIAŁ 2
JEDNOŚCI I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW

Podziel się
oceń
78
17

komentarze (12) | dodaj komentarz

1. SPOSOBY ODŻYWIANIA SIĘ ORGANIZMÓW

piątek, 06 listopada 2009 15:45
1. SPOSOBY ODŻYWIANIA SIĘ ORGANIZMÓW

SPOSOBY ODŻYWIANIA:
1. Samożywne:
 - fotosynteza
 - chemosynteza
2. Cudzożywne:
 - odżywiające się innymi organizmami (roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne)
 - żyjące kosztem innych żywych organizmów (pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne)
 - odżywiające się martwą materią organiczną (saprobiąty: saprofagi i saprofity)


Związki organiczne
- związki chemiczne zawierające węgiel, zwykle o dużych, złożonych cząsteczkach, na przykład białka, cukru i tłuszczu.

Związki nieorganiczne - związki chemiczne o prostej budowie, na przykład dwutlenek węgla i woda.

Fotosynteza
- proces w którym roślina z dwutlenku węgla i wody przy udziale energi słonecznej wytwarza glukozę.
WZÓR FOTOSYNTEZY
dwutlenek węgla + woda + energia słoneczna + chloroplast → glukoza + tlen


TRAWIENIE ZEWNĘTRZNE
Części heterotrifów trawi pokarm na zewnątrz swojego ciała. Powstaje na skutek tego rozkładu substancje proste są wchłaniane przez organizm. W ten sposób trawia pokarm wszystkie grzyby, cudzożywne bakterie oraz nieliczne  zwierzęta, takie jak pająki o skorpiony.

TRAWIENIE WEWNĘTRZNE
Wieli heterotrofów trawi pożywienie wewnątrz swojego ciała. Pobierają one jednorazowo duża ilość pokarmu, który jest rozkładany przez enzymy do związków prostych. W ten sposób odżywiaja się niemal wszystkie zwierzęta.


Enzymy
- wyspecjalizowane białko przyspieszające reakcje chemiczne.


PASOŻYTY ZEWNĘTRZNE
Żyją na powierzchni ciała żywiciela; zaliczamy do nich między innymi: pchły, wszy i kleszcze.

PASOŻYTY WEWNĘTRZNE

Żyją w ciele żywiciel, takie jak: tasiemiec uzbrojony, glista ludzka i motylica wątrobowa.


SAPROFITY

SAPROFAFI
To drobne zwierzęta żywiące się szczątkami organizmów, rozłożonymi w różnym stopniu. Zajadają cząstki gleby lub mułu i wydobywają z nich cenne związki organiczne. Saprofagi ułatwiają funkcjonowanie saprofitom. W poszukiwaniu pokarmu przekopują podłoże i roznoszą szczątki organizmów, stwarzając dogodne warunki do życia bakteria i grzybom.

SAPROFITY
To organizmy, które trawią szczątki roślinne i zwierzęce, wydzielając enzymy trawienne do środowiska i wchłaniają produkty trawienia. Należą do  nich niektóre grzyby i bakterie. Rozkładają one złożone związki organiczne na związki proste. Część z nich zużywają, a resztę pozostawiają w przyrodzie, tym samym nie dopuszczają do nagromadzenia się w niej szczątków organizmów.
Podziel się
oceń
182
44

komentarze (56) | dodaj komentarz

2. SPOSOBY ODDYCHANIA ORGANIZMÓW

piątek, 06 listopada 2009 16:19
2. SPOSOBY ODDYCHANIA ORGANIZMÓW

Oddychanie - jest to proces polegający na utlenianiu związków organicznych w wyniku czego następuje ich rozład i uwalnia się energi.

Wymiana gazowa - polegoa na dostarczaniu do organizmu tlen a usówa dwutlenek węgla.

Odduchanie:
- tlenowe (odnywa się w mitochądriach)
- beztlenowe (inacze fermentacja - odbywa sie w cytozolu)

Rodzaje fermentacji:
- alkoholowa (którą przeprowadzaja drożdże)
- mlekowa (przeprowadzaja ją bakterie mlekowe)

WZÓR NA ODDYCHANIE TLENOWE
GLUKOZA + TLEN → DWUTLENEK WEGLA + WODA + ENERGIA

WZÓR NA FERMĘTACJE
GLUKOZA → ALKOHOL ETYLOWY + DWUTLENEK WĘGLA + ENERGIA
Podziel się
oceń
132
22

komentarze (32) | dodaj komentarz

3. SPOSOBY ROZMNAŻANIA SIĘ ORGANIZMÓW

piątek, 06 listopada 2009 16:30

3. SPOSOBY ROZMNAŻANIA SIĘ ORGANIZMÓW

RÓŻNICE MIĘDZY ROZMNAŻANIEM BEZPŁCIOWYM A PŁCIOWYM

ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE

Rozmnażanie bezpłciowe polega na powstaniu osobników potomnych z komórek lub fragmentów ciała jednego organizmu. Nowe osobniki otrzymują wszystkie cechy organizmu, z którego powstały. Ten typ rozmnażania pozwala zwiekszyć liczbę osobników w krótkim czasie. Rozmnażanie bezpłciowe jest korzystne dla organizmów, gdy warunki ich życia są niezmienne.

ROZMNAŻANIE PŁCIOWE
Rozmnażanie płciowe polega na połączeniu się komórek rozrodczych wytworzonych przez osobniki rodzicielskie. Potomstwo losowo otrzymuje wybrane cechy obojga rodziców, dlatego rodzeństwo różni się od siebie. Rozmnażanie płciowe jest korzystniejsze dla organizmów żyjących w zmieniających się warunkach środowiska.

RODZAJE ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO

PODZIAŁ KOMÓRKI
Podział komórki rozpoczyna się od podziału jądra komórkowego. Następnie pomiędzy dwoma nowymi jądrami zaczyna tworzyć się błona, która stopniowo dzieli komórkę na dwie róne części. Oststecznie powstają dwie komórki potomne. W ten sposób rozmnażają się wszystkie organizmy jednokomórkowe, między innymi pantofelek. Podział komórki jest również charakterystycznym sposobem rozmnażania się bakterii, u których proces ten rozpoczyna się od podziału substancj jądrowej.

http://bi.gazeta.pl/im/2/6236/z6236892X.jpgPĄCZKOWANIE
Podczas tego procesu na ciele organizmu rodzicielskiego tworzy się uwypuklenie, zwane pączkiem, które stopniowo rozwjia się w miniaturę dorosłego organizmu. Po odłączeniu się, młody osobnik rozpoczyna samodzielne życie. Ten sposób rozmnażania występuje u zwierząt wodnych prowadzących osiadły tryb życja, na przykład u stułbi.
http://gfx1.bryk.pl/entry/00000/00000742.png

ZARODNIKI
Rozmnażanie przez zarodniki jest charakterystyczne dla mszaków, paprotników i grzybów. Zarodniki to specjalne komórki powstające w zarodniach. Kiedy dojrzeje, wypadaja z zarodni, kiełkują i rozwijają się organizmy potomne. Takie rozmnażanie stwarza pewne ryzyko. Większość zarodników nie zawiera substancji odżywczych, moga więc wykiełkować tylko wtedy, gdy natrafią na odpowiednie warunki środowiska. Zarodnie prodykują tysiące zarodników, aby choć część z nich mogła rozwinąć się w nowe organizmy.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Polypodium_vulgare0.jpg/250px-Polypodium_vulgare0.jpg

FRAGMENTACJA

Fragmentacja polega na dzieleniu się organizmu macierzystego na kilka części. Po pewnym czasie, dzięki regeneracji, z każdego oddzielonego fragmentu powstają nowe osobniki. Przez fragmentacje mogą rozmnażać się grzyby i niektóre rośliny, na przykład truskawki, a wśród zwierząt - gąbki. Ten sposób rozmnażania bezpłciowego nazywamy rozmnażaniem wegetatywnym.
http://pu.i.wp.pl/k,NDc2NTcxNzYsNzUwMDgz,f,12.0409_065.jpg

Zapłodnienie - to połączenie komórki jajowej z plemnikiem w wyniku czego powstaje zygota.


Rodzaje zapłodnienia:

- wewnętrzne - dochodzi do niego w organiźmie matki.
- zewnętrzne - dochodzi do niego po za organizmem matki.Rozwój zwierząt:
- prosty - młody osobnik podobny do dorosłego organizmu.
- złożony - larwy nie są podobne do organizmu rodzicielskiego.


Wyróżniamy organizmy:
- jajorodne - kiedy samica składa jaja a zarodek czerpie substancje odżywcze znajdujce się w jaju.
- żyworodne - kiedy zarodek rozwija się organizmie matki i czerpie substancje odżywcze.
- jajożyworodność - kiedy zapłodnione jaja rozwjiają się w organiźmie matki lecz w trakcje rozwoju odżywia się wyłącznie substancjami znajdującymi się w jaju.

Podziel się
oceń
179
41

komentarze (65) | dodaj komentarz

DZIAŁ 3

czwartek, 03 grudnia 2009 18:33
DZIAŁ 3
BAKTERIE I WIRUSY.
ORGANIZMY
BEZTKANKOWE

Podziel się
oceń
63
14

komentarze (23) | dodaj komentarz

Bakterie a wirusy

czwartek, 03 grudnia 2009 18:35
1. Bakterie a wirusy

Kształty komórek bakterii:
- ziarenkowce
- dwoinki
- paciorkowce
- gronkowce
- krętki
- pałeczki
- laseczki

kolonia
- grupa komórek, które po podziale nie oddzieliły się od siebie całkowicie.

Czynności życiowe:
- odżywianie
  ^ cudzożywne (saprofity, pasożyty, bakterie sybiotyczne)
  ^ samożywne (bakterie fotosyntetyzujące np. sinice)
- oddychanie
  ^ tlenowe
  ^ beztlenowe
- rozmnazanie
  ^ bezpłciowe przez podział komórki
- przetrwanie w niekorzystnych warunkach (przetrwalniki)

Wirus - to bezkomórkowe formy, które składają się z materiału genetycznego zamkniętego w otoczce.

Profilaktyka
- to zaplanowane działania, których celem jes skuteczna ochrona przed zachorowaniem.

 


Podziel się
oceń
153
44

komentarze (25) | dodaj komentarz

poniedziałek, 20 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  350 218  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Archiwum

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Cześć. Mam nadzieje że podoba wam się mój bloog. Jeśli widzicie jakieś błędy albo coś co jest błędne piszcie na moje gg: 2389065

Statystyki

Odwiedziny: 350218
Wpisy
  • liczba: 24
  • komentarze: 518
Galerie
  • liczba zdjęć: 0
  • komentarze: 0
Punkty konkursowe: 300
Bloog istnieje od: 2938 dni

Wizytówka


klaudia

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl